Theorie


Beknopte theorie

Er komen mensen op mijn spreekuur die precies kunnen weergeven wat er gebeurd is. Trots vertellen ze mij hoe zij een moeilijke situatie opgelost hebben. Alleen begrijpen ze maar niet waarom ze nu een burn-out hebben. Ze beginnen soms al te huilen als iemand hen aankijkt of als ze slapeloze nachten hebben. Ook als zij in hun werk problemen hebben met een bepaalde collega, die toevallig ook nog hun leidinggevende is, komen de tranen al snel. In hun relatie hebben ze problemen met seks, hoewel ze veel om hun partner geven. Ze kunnen ze het gevoel hebben overal alleen voor te staan en angstig zijn dat hun geliefde weg zal gaan. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen.
Wat is daar de oorzaak van? Soms kunnen ze zich herinneren wanneer dat begonnen is, na welke gebeurtenis deze spanning is ontstaan. Als een gebeurtenis traumatisch of erg pijnlijk is, kan men die verdringen. Dan is men er zich niet meer bewust van. De gebeurtenissen uit het verleden die opgeslagen zijn in het onderbewuste, kunnen het gedrag van heden beïnvloeden. In een therapeutische sessie kan men dan met behulp van hypnose de nare ervaring herbeleven.

Psychohypnotherapie is een methode met een sterk analytische inslag. De grondlegger hiervan was Sigmund Freud. Hij ontwikkelde een methode die doeltreffend is bij angsten, complexen, frustraties, minderwaardigheidsgevoelens, seksuele problemen en relatieproblemen. Het is een methode die leidt tot genezing door bewustmaking van het onbewuste.

Hypnose is een tijdelijke toestand van gewijzigde aandacht bij de patiënt, een toestand, waarin verschillende verschijnselen spontaan of als reactie op verbale of andere prikkels optreden.

Goal Attainment Scaling (GAS)
De GAS is ontstaan in Amerika binnen de geestelijke gezondheidszorg, maar heeft geen strikte binding met een bepaalde theorie of een werkveld. De GAS is primair opgezet vanuit een praktijkoogmerk en niet vanuit een wetenschappelijke interesse.
De GAS is een evaluatiemethode, gericht op het vaststellen van het bereiken van doelen bij de individuele cliënt. Het gaat erom te weten te komen of bepaalde hulpverleningsdoelen bereikt zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *